Chính sách bảo mật

Hãy đọc chính sách bảo mật này để tìm hiểu cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT Á LAND và cách chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Cập nhật ngày 1 tháng 2 năm 2021. Tại Việt Á Land, chúng tôi biết rằng bạn quan tâm đến cách thông tin cá nhân của mình được sử dụng và chúng tôi đánh giá cao việc bạn tin tưởng chúng tôi thực hiện điều đó một cách cẩn thận và hợp lý. Chính sách Bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi và các công ty khác trong nhóm của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi muốn bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và bất kỳ tính năng nào trên chúng, bao gồm mọi dịch vụ đăng ký và thương mại điện tử. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các trang trên các trang web của chúng tôi liên kết đến Chính sách Bảo mật này và bất kỳ tính năng nào của chúng và bất kỳ lĩnh vực thương mại điện tử, mua hàng hoặc các lĩnh vực khác yêu cầu đăng ký trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với các trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về chúng. Khi chúng tôi đề cập đến trang web hoặc các trang web của mình, chúng tôi có nghĩa là bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của chúng tôi mà từ đó bạn đã truy cập Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi đã bao gồm đầy đủ chi tiết về chúng tôi và các công ty trong nhóm của chúng tôi là ai ở cuối Chính sách Bảo mật này. Việt Á Land thu thập thông tin gì về tôi? Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên của bạn, chi tiết liên lạc (số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ), ngày sinh, công việc, thông tin khóa học, sở thích cá nhân của bạn, thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán, lựa chọn mua sắm và dữ liệu về các trang bạn truy cập và hoạt động khác của bạn trên trang web của chúng tôi, cũng như bất kỳ thông tin cá nhân nào khác liên quan đến bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Một số trang web của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như thông tin liên quan đến trình độ học vấn, kỹ năng hoặc kinh nghiệm công việc của bạn, nếu có liên quan trong bối cảnh của trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp qua trang web. Trừ trường hợp có quy định khác trên trang web tại thời điểm thông tin cá nhân đó được gửi đi, thông tin đó chỉ được xử lý cho các mục đích mà bạn đã gửi cho chúng tôi. Việt Á Land thu thập thông tin cá nhân của tôi như thế nào? Chúng tôi thu thập thông tin của bạn theo hai cách: Thông tin cá nhân bạn chọn tiết lộ. Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn khi bạn đăng nội dung nào đó trên trang web của chúng tôi, khi bạn đăng ký bất kỳ tính năng nào trên trang web của chúng tôi yêu cầu đăng ký, khi bạn liên hệ với chúng tôi (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) hoặc khi bạn đặt hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi . Thông tin được chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi hoặc khi bạn mở liên lạc qua email của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie (một đoạn mã máy tính nhỏ mà chúng tôi lưu trữ trong một khoảng thời gian trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn) và các công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin này. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang Chính sách Cookie của chúng tôi. Trong một hoạt động tự động riêng biệt, máy chủ web sẽ thu thập địa chỉ IP và loại trình duyệt của bạn cũng như thông tin chi tiết về trang web, ứng dụng hoặc liên lạc email mà bạn đến trước khi vào trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để: tính xem trang web của chúng tôi đã được truy cập bao nhiêu lần ghi lại những phần nào trên trang web của chúng tôi đã được truy cập để chúng tôi có thể cải thiện nội dung và bố cục của trang web hiểu hiệu quả của liên lạc qua email của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu này cho các bên thứ ba dưới dạng ẩn danh để sử dụng liên quan đến trang web của chúng tôi. Việt Á Land sẽ làm gì với thông tin cá nhân của tôi? Chúng tôi và các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho nhiều mục đích kinh doanh khác nhau vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (“Mục đích Kinh doanh”), để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn (“Hợp đồng”), với sự đồng ý của bạn (“ Đồng ý ”) và / hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (“ Lý do pháp lý ”). Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để: để cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan thông qua trang web áp dụng của chúng tôi vì lý do Hợp đồng xử lý giao dịch mua trực tuyến của bạn vì lý do Hợp đồng để thông báo cho bạn và cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi cung cấp cho Mục đích kinh doanh của chúng tôi hoặc với sự đồng ý của bạn mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát, thảo luận và rút thăm giải thưởng và yêu cầu quan điểm của bạn về các dịch vụ của chúng tôi thông qua các cuộc khảo sát và diễn đàn thảo luận trực tuyến cho Mục đích Kinh doanh của chúng tôi và với sự Đồng ý của bạn để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn vì Mục đích Kinh doanh của chúng tôi để tiếp thị cho Mục đích kinh doanh của chúng tôi và với sự đồng ý của bạn mục đích thống kê hoặc phân tích cho Mục đích Kinh doanh của chúng tôi phát hiện, ngăn chặn hoặc điều tra các vi phạm bảo mật hoặc gian lận vì Mục đích Kinh doanh và Lý do Pháp lý của chúng tôi mặt khác để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sở thích của khách hàng cho Mục đích Kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép các bên thứ ba không liên quan sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn. Nơi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để xây dựng hồ sơ tiếp thị, kiểm tra cách các trang web của chúng tôi được sử dụng và để giúp phát triển chiến lược các trang web của chúng tôi. Khi làm như vậy, chúng tôi xóa mọi số nhận dạng trực tiếp. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát và diễn đàn thảo luận là hoàn toàn tự nguyện. Bạn có thể hủy đăng ký nhận liên lạc vì những mục đích này bất cứ lúc nào. Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng để nghiên cứu thị trường với mục đích cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hiển thị tên người dùng của bạn trên bất kỳ nội dung nào bạn gửi hoặc đăng trên các trang web của chúng tôi (bao gồm các cuộc thảo luận, bảng thông báo và diễn đàn). Tiếp thị qua email và chọn không tham gia Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn các email tiếp thị nếu bạn đã chọn không nhận chúng. Bất kỳ email tiếp thị nào chúng tôi gửi cho bạn sẽ bao gồm một liên kết hủy đăng ký ở cuối email. Một số trang Việt Á Land cũng cung cấp chi tiết liên hệ mà bạn có thể sử dụng nếu muốn liên hệ với chúng tôi qua email, bưu điện hoặc điện thoại để hủy đăng ký. Ngoài ra, một số trang Việt Á Land có trang “Tài khoản của tôi” để bạn có thể chọn nhận hoặc không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi. Việt Á Land bảo mật thông tin cá nhân của tôi như thế nào? Chúng tôi cố gắng bảo vệ sự an toàn của tất cả thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp. Ví dụ: với điều kiện trình duyệt của bạn chấp nhận mã hóa Lớp cổng bảo mật, chúng tôi sẽ tìm cách bảo vệ thông tin thanh toán của bạn trước sự truy cập trái phép thông qua một máy chủ an toàn. Khi chúng tôi sử dụng bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi yêu cầu họ đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp trên hệ thống của riêng mình, nhưng internet không phải là phương tiện bảo mật và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin được truyền qua internet. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn tự nguyện đăng trên một khu vực công cộng của trang web của chúng tôi, chẳng hạn như bảng thông báo hoặc diễn đàn thảo luận, hoặc một khu vực tương tác yêu cầu đăng ký và / hoặc đăng ký, đều có thể được người khác thu thập và sử dụng. Hãy cẩn thận những thông tin cá nhân bạn tiết lộ theo cách này. Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác. Việt Á Land có chia sẻ thông tin cá nhân của tôi với bất kỳ ai khác không? Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với: nhóm công ty của chúng tôi bất kỳ tổ chức nào mua lại bất kỳ phần nào trong doanh nghiệp của chúng tôi các đại lý nhượng quyền của Việt Á Land. các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm, ví dụ, các cơ quan tham chiếu tín dụng và bộ xử lý thanh toán, nhà phân phối / đại lý sản phẩm của chúng tôi, các nhà cung cấp phát triển hoặc lưu trữ các trang web của chúng tôi) công cụ tìm kiếm của bên thứ ba có thể lập chỉ mục các trang hồ sơ người dùng và tên người dùng như một phần của URL của trang hồ sơ người dùng theo mặc định nếu được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép các bên thứ ba có liên quan (chẳng hạn như chủ lao động của bạn, trường học của bạn, nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, các cơ quan thực thi pháp luật) nếu chúng tôi tin rằng bạn có thể vi phạm pháp luật một cách hợp lý (ví dụ: nếu bạn đã đăng nội dung phỉ báng trên trang web của chúng tôi) hoặc nếu được yêu cầu làm phù hợp với luật hiện hành các bên thứ ba khác với sự đồng ý của bạn. Lưu ý về Khu vực kinh tế Châu Âu Nếu bạn sống ở Khu vực kinh tế Châu Âu (“EEA”), hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia khác trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia bên ngoài EEA, những quốc gia có thể không có cùng luật bảo vệ dữ liệu như của quốc gia nơi bạn truy cập các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn có cùng mức độ bảo vệ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Nếu tôi dưới 18 tuổi thì sao? Nếu bạn dưới 18 tuổi, hãy nhớ đọc Chính sách quyền riêng tư này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn và đặt câu hỏi cho họ về bất kỳ điều gì bạn không hiểu. Vui lòng xin phép họ trước khi bạn cung cấp cho Việt Á Land bất kỳ thông tin cá nhân nào. Lạm dụng Chính sách Bảo mật này Bất kỳ việc thu thập không đúng cách hoặc sử dụng sai thông tin cá nhân đều vi phạm Chính sách Bảo mật này và Thông báo Pháp lý của chúng tôi. Vui lòng báo cáo bằng cách gửi email đến info@vietaland.com . Bạn đồng ý không sử dụng sai bất kỳ thông tin cá nhân nào có sẵn trên Trang web của chúng tôi hoặc thu thập thông tin đó hoặc sử dụng rô bốt hoặc các tập lệnh, mã hoặc chức năng tự động khác để làm như vậy. Chúng tôi có thể ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi mà không cần thông báo nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đang vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng hiện hành hoặc Chính sách Bảo mật này. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ luôn bao gồm ngày của phiên bản mới để bạn biết khi nào có sự thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. Liên hệ chúng tôi Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc dữ liệu chúng tôi giữ về bạn hoặc bạn muốn đảm bảo rằng dữ liệu chúng tôi giữ về bạn là chính xác và được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Nhân viên bảo vệ dữ liệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT Á LAND Trụ Sở: 280A16 Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức. Chi nhánh: 280A01 Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức. Điện thoại: (028) 7109.8888 Hotline: P.KINH DOANH: 0918.49.5678 P.TUYỂN DỤNG: 0949.828.222 (Ms Vi) Website:vietaland.com Email: info@vietaland.com Chính sách Bảo mật này được cung cấp bởi CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT Á LAND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *